ASSP - asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
MenuSkryť MENU
Náš tím


prof. PhDr. Ján Gabura, CSc.
Prezident – 1. štatutárny zástupca
Oblasť pôsobenia: supervízor, lektor, psychoterapeut

Kristína Mózešová, PhD.
Riaditeľka občianskeho združenia - 2. štatutárna zástupkyňa
Oblasť pôsobenia: koordinátorka zabezpečovania supervízii,
supervízorka, lektorka, sociálna pracovníčka
Kontakt: 0918 532 926, kristina.mozesova@assp.sk

PhDr. Katarína Kohútiková
Oblasť pôsobenia: koordinátorka Poradne pre ľudí po výkone trestu, sociálna pracovníčka, supervízorka, lektorka
Kontakt: 0918 581 844, katarina.kohutikova@assp.sk

Peter Mózeš, PhD.
Oblasť pôsobenia: koordinátor Rodinnej poradne a oblasti vzdelávania, sociálny pracovník, supervízor, lektor, predaj publikácii
Kontakt: 0918 581 916, peter.mozes@assp.sk


Mgr. Mária Kořínková
Oblasť pôsobenia: sociálna pracovníčka v rámci Rodinnej poradne
Kontakt: 0918 366 084, maria.korinkova@assp.sk

Mgr. Jarmila Ostrovská
Oblasť pôsobenia: sociálna pracovníčka v rámci Rodinnej poradne a Poradne pre ľudí po výkone trestu
Kontakt: 0918 323 219, jarmila.ostrovska@assp.sk

Mgr. Michaela Píšová

Oblasť pôsobenia: sociálna pracovníčka v rámci Rodinnej poradne
Kontakt: 0918 365 677, michaela.pisova@assp.sk

Mgr. Barborá Štefáková
Oblasť pôsobenia: sociálna pracovníčka v rámci Rodinnej poradne
Kontakt: 0918 324 328, barbora.stefakova@assp.sk

Mgr. Katarína Debnáriková
Oblasť pôsobenia: sociálna pracovníčka v rámci Rodinnej poradne
Kontakt: 0918 247 555, katarina.debnarikova@assp.sk

Mgr. Barbora Huštatyová
Oblasť pôsobenia: psychologička v rámci Rodinnej poradne
Kontakt: 0902 707 651, hustatyova.barbora@gmail.com


doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.
Oblasť pôsobenia: psychologička, supervízorka, lektorka

doc. PhDr. Peter Brnula, PhD.
Oblasť pôsobenia: supervízor, lektor

Mgr. Kristián Kovács
Oblasť pôsobenia: supervízor, lektor

PhDr. Lenka Kleskeň, PhD.
Oblasť pôsobenia: supervízorka, lektorka

Marta Vrobelová
Oblasť pôsobenia: účtovníčka