ASSP - asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
MenuSkryť MENU
Náš tím


prof. PhDr. Ján Gabura, CSc.
Prezident – 1. štatutárny zástupca
Oblasť pôsobenia: supervízor, lektor, psychoterapeut

Kristína Mózešová, PhD.
Riaditeľka občianskeho združenia - 2. štatutárna zástupkyňa
Oblasť pôsobenia: koordinátorka zabezpečovania supervízii,
supervízorka, lektorka, sociálna pracovníčka
Kontakt: 0918 532 926, kristina.mozesova@assp.sk


Peter Mózeš, PhD.
Oblasť pôsobenia: koordinátor Poradne pre ľudí po výkone trestu a oblasti vzdelávania, sociálny pracovník, supervízor, lektor, predaj publikácii
Kontakt: 0918 581 916, peter.mozes@assp.sk


Mgr. Miroslava Albertová
Oblasť pôsobenia: sociálna pracovníčka v rámci Rodinnej poradne
Kontakt: 0918 366 084, miroslava.albertova@assp.sk

Mgr. Lenka Szekelyová

Oblasť pôsobenia: sociálna pracovníčka v rámci Rodinnej poradne
Kontakt: 0918 247 555, lenka.szekelyová@assp.sk

doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.
Oblasť pôsobenia: psychologička, supervízorka, lektorka

doc. PhDr. Peter Brnula, PhD.
Oblasť pôsobenia: supervízor, lektor

Mgr. Kristián Kovács
Oblasť pôsobenia: supervízor, lektor

PhDr. Lenka Kleskeň, PhD.
Oblasť pôsobenia: supervízorka, lektorka

Marta Vrobelová
Oblasť pôsobenia: účtovníčka