ASSP - asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
MenuSkryť MENU
Orgány OZ


Prezident
prof. PhDr. Ján Gabura, CSc. – 1. štatutárny zástupca

Riaditeľka
Mgr. Kristína Mózešová, PhD. – 2. štatutárny zástupca

Správna rada
doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.
Mgr. Kristína Mózešová, PhD.
prof. PhDr. Ján Gabura, CSc.

Dozorná rada
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
Ing. Mária Filipová
PhDr. Mária Gojdičová

Zhromaždenie členov združenia