ASSP - asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
MenuSkryť MENU
Realizované projekty

Naša organizácia je otvorená inovatívnym sociálnym projektom. Máme skúsenosti s realizáciou viacerých pilotných projektov, ktoré prispeli k zvýšeniu kvality života sociálnych klientov.

Realizované v rámci práce s rodinami
  • Rodinná poradňa
  • Sociálna inklúzia dysfunkčných rodín
  • Daphne project - Two Minds - Family mediation
  • Držgroši
  • Case manažment
  • Facilitare
  • Minimálne štandardy kvality sociálneho poradenstva
  • Finančné štandardy kvality sociálneho poradenstva
  • Konečná, vystupovať!
  • Sanácia rodinného prostredia, pomoc deťom a rodinám, ktoré sa ocitli v zložitej sociálnej situácii
  • Kráčajme spolu....
  • Výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový program zameraný na rozvoj sociálnych zručností a spoločenských návykov u detí, pre ktoré sa vykonávaj opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou formou, celodennou formou a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa pre deti a ich rodiny


Realizované v rámci postpenitenciárnej starostlivosti


Iné projekty
  • Bližšie k zamestnaniu vďaka lepšej príprave na prax počas štúdia na VŠ
  • Dobrovoľnícky servis
  • European social week
  • Integration-project for Roma-children and their mothers as preparation to a regular school system.
  • Kamas tekeren buči!
  • Nové trendy
  • Spoločnými silami do EU
  • Towards EU standards