ASSP - asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
MenuSkryť MENU
Aktuality

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dávame vám do pozornosti novú publikáciu od Doc. PhDr. Evy Mydlíkovej, PhD. - Posudzovanie sociálnej rizikovosti rodiny

Kniha stojí 9€ a je k dispozícii v predajni VEDA na Štefánikovej ul. 3 v Bratislave (otvorené pondelok až štvrtok 9:30 -17:00) v piatok 9:00- 16:00 alebo sa dá objednať u pani Markovej, email: markova@centrum.sk telefón 02/322937.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Darujte 2%

a pomôžte nám pomáhať deťom a ich rodinám.


Potrebné tlačivá + postup:

Potvdrenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Postup pri podávaní daňového priznania


Údaje potrebné na poukázanie 2% našej organizácii:

Obchodné meno/názov: Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov

Právna forma: občianské združenie
IČO: 31803989
Adresa/sídlo: Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava

Ďakujeme pekne.