ASSP - asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
MenuSkryť MENU
Centrum pre rodinu v kríze (2009 – trvá)

Ide o sociálny program Bratislavského samosprávneho kraja, zameraný na pomoc a podporu rodinám s neplnoletými deťmi, žijúcich v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktoré sa ocitli v akútnej krízovej situácii, resp. aktuálna kríza nemá dlhotrvajúci charakter, pričom rodina už nie je schopná záťaž, vzniknutý problém, riešiť vlastnými silami. Centrum pre rodinu v kríze vykonáva aktivity pre klientov bezplatne. Jeho základnou charakteristikou je, že sieťuje 3 mimovládne organizácie, ktoré spolu pokrývajú akútnu problematiku rodín.

informačný list ASSP

informačný list Detský fond SR

informačný list Pomoc ohrozeným deťom

kontakt na koordinátorku Centra: PhDr. Katarína Janíková, PhD., 0911 523 026 (v pracovné dni v čase 8:00-16:00 hod.), centrumprerodiny@region-bsk.sk

kontakt na poradňu pre ľudí po výkone trestu (ASSP): PhDr. Katarína Kohútiková, 0918 581 844

Leták