ASSP - asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
MenuSkryť MENU
Realizované projekty

 • Dobrými dverami
 • Rodinná poradňa
 • Sociálna inklúzia dysfunkčných rodín
 • Daphne project - Two Minds - Family mediation
 • Držgroši
 • Case manažment
 • Facilitare
 • Minimálne štandardy kvality sociálneho poradenstva
 • Finančné štandardy kvality sociálneho poradenstva
 • Konečná, vystupovať!
 • Sanácia rodinného prostredia, pomoc deťom a rodinám, ktoré sa ocitli v zložitej sociálnej situácii
 • Kráčajme spolu....
 • Výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový program zameraný na rozvoj sociálnych zručností a spoločenských návykov u detí, pre ktoré sa vykonávaj opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou formou, celodennou formou a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa pre deti a ich rodiny