ASSP - asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
MenuSkryť MENU
Cena supervízie

Cena supervíznej hodiny je:
    • individuálna supervízia 40,56 €/hod (brutto 30 €)
    • skupinová supervízi: 44,61€/hod (brutto 33 €).

Individuálny termín si môžete dohodnúť telefonicky 0918 532 926, osobne alebo mailom na adrese kristina.mozesova@assp.sk.

Cena hodinovej supervízie pri individuálnej forme je tvorená (Dohoda o vykonaní práce):
Celková cena práce:
35,2% poistné firma CCP:
Brutto:
13,4% odvod zamestnanec:
daň 19%:
Čistá mzda:
40,56 € (toľko stojí firmu-zamestnávateľa 1 hodina)
-10,56 € (hradí firma-zamestnávateľ poisťovniam)
30,00 €/hodina
-4,02 € (sťahuje sa z výplaty zamestnanca)
-4,93 € (sťahuje sa z výplaty zamestnanca)
21,05 €/hodina


Cena hodinovej supervízie pri skupinovej forme je tvorená (Dohoda o vykonaní práce):
Celková cena práce:
35,2% poistné firma CCP:
Brutto:
13,4% odvod zamestnanec:
daň 19%:
Čistá mzda:
44,61 € (toľko stojí firmu-zamestnávateľa 1 hodina)
-11,61 € (hradí firma-zamestnávateľ poisťovniam)
33,00 €/hodina
-4,42 € (sťahuje sa z výplaty zamestnanca)
-5,42 € (sťahuje sa z výplaty zamestnanca)
23,14 €/hodina