ASSP - asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
MenuSkryť MENU
Úvod

ASSP ponúka kvalitné vzdelávanie s dlhoročnou tradíciou. Našu ponuku tvoria kurzy akreditované ministerstvom školstva SR ako aj iné kurzy, ktoré reflektujú aktuálne potreby v sociálnej či komerčnej oblasti. Ako prvá organizácia na Slovensku sme získali akreditáciu ministerstva školstva na kurz Supervízia v pomáhajúcich profesiách, ktorý úspešne ponúkame a realizujeme dodnes. Máme tradíciu pilotných vzdelávacích tém (Dobrovoľníctvo, Penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť, Terénna práca s rodinou, Sociálne poradenstvo...), ktorými sme často určovali vzdelávacie trendy v sociálnej oblasti. Pre jednotlivcov ponúkame otvorené kurzy, ktoré otvárame priebežne pri zozbieraní dostatočného počtu prihlášok (min. 15), pre skupiny a organizácie vieme kurz otvoriť okamžite. Okrem štandardnej ponuky, realizujeme aj školenia a kurzy, ktoré vieme zostaviť pre zadávateľa „na mieru“ na základe analýzy jeho potrieb. Máme k dispozícii materiálne a technicky plne vybavené školiace priestory v Bratislave, v prípade záujmu viacerých osôb vieme kurzy realizovať v rámci celej SR a ČR.