ASSP - asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
MenuSkryť MENU
Intervízia

Skupina akreditovaných supervízorov, združená v Asociácií supervízorov a sociálnych poradcov, si Vám dovoľuje ponúknuť skupinovú intervíziu určenú supervízorom, ktorí potrebujú supervíziu vlastných prípadov. Cieľom  je posilnenie zručností, rozšírenie repertoáru techník, zdieľanie skúseností, skupinová analýza materiálov, ktoré prinesú účastníci zo svojich supervízií.


Cieľová skupina: Supervízori, ktorí chcú pracovať na skvalitnení svojich zručností. Maximálny počet účastníkov v jednej skupine je 8.

 

Obsah: Intervízia je stretnutím supervízorov, ktorí chcú zdieľať a skvalitňovať svoju supervíznu prax. Na stretnutí budeme ako skupina analyzovať prinesený materiál účastníkov, identifikovať silné a rizikové časti analyzovanej supervízie a hľadať alternatívne pohľady a možnosti.


Čas a trvanie: 1 deň (6 hodín)


Cena: 15 EUR


Termín: Priebežne zbierame prihlášky, keď sa nazbiera ich dostatočný počet, oslovíme záujemcov s ponukou otvorenia. Najbližšiu intervíziu otvárame: ...

Miesto konania: V plne vybavených priestoroch ASSP (Mokrohájska cesta 3, Bratislava). Na základe dohody možnosť realizácie v rámci územia SR a ČR v prípade, že klient (zadávateľ) zabezpečí dostatočný počet uchádzačov pre otvorenie.


Forma: Denná – prezenčná - praktický charakter.


Kontakt: Peter Mózeš, PhD., 0918 581 916, peter.mozes@assp.sk.

Prihláška: Registrovať sa môžete
 online prihláškou tu.