ASSP - asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
MenuSkryť MENU
Supervízna posilňovačka

Skupina akreditovaných supervízorov, združená v Asociácií supervízorov a sociálnych poradcov, si Vám dovoľuje ponúknuť workshop určený supervízorom začiatočníkom, ktorí ukončili dlhodobý výcvik v supervízii a potrebujú posilniť supervízorské  zručnosti. 


Cieľom kurzu je prehĺbiť vedomosti a zručnosti začínajúcich supervízorov pri výkone supervíznej praxe.


Cieľová skupina: Začínajúci supervízori, ktorí chcú získať väčšiu istotu pri výkone svojej supervíznej praxe. Maximálny počet účastníkov v jednej skupine je 8.


Obsah workshopu: V rámci tohto workshopu (super)supervízor pracuje so skupinou začínajúcich supervízorov na rozvoji ich supervízorských zručností prostredníctvom analýzy supervíznych stretnutí frekventantov, identifikovaní silných a rizikových častí analyzovanej supervízie, hľadanie alternatívnych možností a pod. Na workshope sa pracuje s materiálmi, ktoré prinesú frekventanti zo svojich supervízií.


Čas a trvanie: 1 deň (6 hodín)


Cena: 40 EUR


Termín: Priebežne zbierame prihlášky, keď sa nazbiera ich dostatočný počet, oslovíme záujemcov s ponukou otvorenia workshopu. Najbližší workshop otvárame: ...

Miesto konania: V plne vybavených priestoroch ASSP (Mokrohájska cesta 3, Bratislava). Na základe dohody možnosť realizácie v rámci územia SR a ČR v prípade, že klient (zadávateľ) zabezpečí dostatočný počet uchádzačov pre otvorenie workshopu.


Forma: Denná – prezenčná, kurz má praktický charakter.


Kontakt: Peter Mózeš, PhD., 0918 581 916, peter.mozes@assp.sk.


Prihláška: Registrovať sa môžete 
online prihláškou tu.