ASSP - asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
MenuSkryť MENU
Zážitkové učenie práce so skupinou

Cieľová skupina: Workshop je určený všetkým, ktorí pracujú alebo by radi pracovali so skupinami, chcú sa naučiť porozumieť procesom skupinového diania a pracovať s ním. Maximálny počet účastníkov v jednej skupine je 16.

 

Tematické okruhy:

  • jednotlivé prvky skupinovej dynamiky, spôsob ich využívania pri práci so skupinou
  • vývoj skupiny v čase
  • proces práce so skupinou
  • identifikácia rolí v skupine a práca s nimi
  • techniky práce so skupinou
  • usporiadanie priestoru pri práci so skupinou
  • štýly vedenia skupiny

 

Čas a trvania: 2 dni (16 hodín)

Cena: 95 €  (cena workshopu zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie)


Termín: Priebežne zbierame prihlášky, keď sa nazbiera ich dostatočný počet, oslovíme záujemcov s ponukou otvorenia workshopu. Najbližší workshop otvárame: od 26.1.2018 - do 27.1.2018


Miesto konania: V plne vybavených priestoroch ASSP (Mokrohájska cesta 3, Bratislava). Na základe dohody možnosť realizácie v rámci územia SR a ČR v prípade, že klient (zadávateľ) zabezpečí dostatočný počet uchádzačov pre otvorenie workshopu.


Forma: Denná – prezenčná, kurz má teoreticko – praktický charakter.


Kontakt: Peter Mózeš, PhD., 0918 581 916, peter.mozes@assp.sk.

Prihláška: Registrovať sa môžete
online prihláškou tu.