ASSP - asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
MenuSkryť MENU
Komunikácia a konflikt ako príležitosť zmeny

Čo všetko môžeme ovplyvniť komunikáciou?

Je konflikt potrebný?

Potrebujete zmeniť spôsob komunikácie a fungovanie v konfliktoch?

 

Týmto a iným otázkam sa venujeme v kurze Komunikácia a konflikt ako príležitosť zmeny.


Ponúkame vám komplexný pohľad na komunikáciu a konflikty ako súčasť života, prostredníctvom interaktívneho učenia.

 

Cieľová skupina: Kurz je určený všetkým, ktorí chcú pracovať na svojom rozvoji. Maximálny počet účastníkov v jednej skupine je 16.

 

Tematické okruhy:


  • význam komunikácie
  • komunikačné cesty
  • racionálna a emocionálna komunikácia
  • efektívne fungovanie vysielateľa a prijímateľa
  • aktívne počúvanie
  • dávanie a prijímanie spätnej väzby
  • neverbálne kľúče
  • poruchy komunikácie
  • práca s otázkami
  • konflikt ako motor zmeny
  • fázy vývoja konfliktu
  • štýly riešenia konfliktov
  • autoritatívne a alternatívne spôsoby riešenia konfliktov
  • kooperatívne vs. súperivé stratégie

 

Čas a trvanie: 4 dni (32 hodín), ktoré sú rozdelené do dvoch tematických blokov po dva dni


Cena: 218 € (cena kurzu zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie)


Termín: Priebežne zbierame prihlášky, keď sa nazbiera ich dostatočný počet, oslovíme záujemcov s ponukou otvorenia kurzu. Najbližší kurz otvárame: 
...


Miesto konania: V plne vybavených priestoroch ASSP (Mokrohájska cesta 3, Bratislava). Na základe dohody možnosť realizácie v rámci územia SR a ČR v prípade, že klient (zadávateľ) zabezpečí dostatočný počet uchádzačov pre otvorenie kurzu.


Forma: Denná – prezenčná, kurz má teoreticko – praktický charakter. Praktická časť bude orientovaná na nácvik a tréning a jednotlivých zručností s použitím participatívnych techník, nácviku modelových situácií a rozborom konkrétnych prípadov z praxe.


Kontakt: Peter Mózeš, PhD., 0918 581 916, peter.mozes@assp.sk.


Prihláška: Registrovať sa môžete online prihláškou tu.