donori:

Názov projektu Donor Začiatok Koniec Výška získaného grantu
Dobrovoľnícky servis OSF 01.10.2000 31.08.2001 138 000,00 Sk
Nové trendy Nadácia Ekopolis a OZ ETP 01.10.2000 28.02.2001 405 800,00 Sk
kurz Rekvalifikačný kurz "Základy sociálnej práce" MPSVR SR 08.10.2000 21.12.2000 82 000,00 Sk
Dobrovoľnícky servis NPOA 09.11.2000 02.07.2001 150 000,00 Sk
Dobrovoľnícky servis British Know-How Fund 01.12.2000 31.12.2001 178 000,00 Sk
publikácia "Dobrovoľníctvo - Čo si počať s dobrovoľníkom?!" British Know-How Fund 01.12.2000 31.12.2001 55 000,00 Sk
kurz Príprava sociálneho poradcu MPSVR SR 01.01.2001 01.04.2001 77 700,00 Sk
Towards EU standards Netherlands Ambassade 01.09.2001 30.10.2002 277 600,00 Sk
Minimálne štandardy kvality sociálneho poradenstva Nadácia Ekopolis a OZ ETP 17.05.2002 30.08.2003 446 000,00 Sk
Spoločnými silami do EU NPOA 01.11.2002 26.10.2003 659 225,00 Sk
European social week EUROMF 01.09.2003 31.10.2003 179 520,00 Sk
Rozširovanie dobrovoľníctva v regiónoch Slovenska Delegácia EK na Slovensku 01.01.2003 31.12.2003 75 000,00 Sk
Finančné štandardy kvality sociálneho poradenstva Netherlands Ambassade 01.09.2003 31.08.2004 320 000,00 Sk
kurz Dobrovoľníctvom ku zvýšeniu kvality života starých a zdravotne postihnutých ľudí na Slovensku MPSVR SR 02.09.2003 06.02.2004 140 000,00 Sk
Konečná, vystupovať! Netherlands Ambassade 01.10.2003 30.09.2004 345 100,00 Sk
Konečná, vystupovať! Magistrát hlavného mesta Bratislava 01.10.2003 30.09.2004 20 000,00 Sk
Kamas tekeren buči! Nadácia Pontis 01.07.2004 31.12.2005 2 000,00 €
Kamas tekeren buči! US Embassy 12.08.2004 31.07.2005 9 118,00 USD
Kurz Koordinácia dobrovoľníkov - dištančné vzdelávanie   01.01.2005 31.12.2005 100 000,00 Sk
Kurz Terénna sociálna práca s dysfunkčnou rodinou MPSVR SR 01.01.2005 31.12.2005 200 000,00 Sk
Facilitare MPSVR SR 01.01.2005 31.12.2006 250 000,00 Sk
Kamas tekeren buči! ESF 12.02.2005 30.06.2007 4 052 000,00 Sk
Rodinná poradňa BSK 01.07.2005 31.12.2005 300 000,00 Sk
kurz TSP s DR MPSVR SR 26.09.2005 31.12.2005 100 000,00 Sk
Sociálna inklúzia dysfunkčných rodín Komunitná nadácia Bratislava 01.01.2005 30.06.2005 20 000,00 Sk
Case manažment MPSVR SR 01.01.2006 31.12.2006 500 000,00 Sk
Rodinná poradňa Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov MČ Petržalka 01.01.2006 31.12.2006 15 000,00 Sk
kurz TSP s DR MPSVR SR 01.04.2006 16.01.2007 200 000,00 Sk
Bližšie k zamestnaniu vďaka lepšej príprave na prax počas štúdia na VŠ ESF 10.02.2006 31.05.2008 7 992 000,00 Sk
Rodinná poradňa BSK 01.01.2007 31.12.2007 200 000,00 Sk