užitočné odkazy:

  • MPSVR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  • Umenie pomoci - organizácia odborníkov s poslaním poskytovať pomoc občanom, ktorí potrebujú zdravotnú, psychickú, sociálnu a spoločenskú podporu
  • supervizia.sk - regionálne neformálne spoločenstvo supervízorov a koučov
  • dobrovolnictvo.sk - virtuálne dobrovoľnícke centrum

profil:

Úvod

Členská základňa

Zoznam Supervízorov

Stanovy

Výročné správy

Užitočné odkazy

Donori