služby:

Pre svojich členov a pre odbornú verejnosť poskytujeme vzdelávanie, supervíziu a podrobne sa zaoberáme Štandardami kvality sociálneho poradenstva.

V časti o projektoch veľmi stručne popisujeme históriu ich realizácie. Dôkladnejšie rozoberáme projekt Rodinnej poradne, ktorý je určený aj širšej verejnosti.

Samospráve je venovaná časť o sociálnych analýzach.

Ukončené projekty.

Partnerské projekty.

služby:

Akreditované vzdelávanie

Ostatné kurzy a školenia

Projekty

Rodinná poradňa

Poradňa pre rodiny ktoré majú člena vo/po výkone trestu

Štandardy

Supervízie

Analýza poskytovania sociálnej pomoci a tvorba sociálnych plánov

Centrum pre rodinu
v kríze

Spolupracujúce organizácie