SOCIÁLNA PRÁCA S ODSÚDENÝMI OSOBAMI A OSOBAMI PO VÝKONE TRESTU

Akreditácia MŠ SR vydaná 26.4.2021 – číslo akreditovaného vzdelávacieho programu 1678/2021/31/1

Cieľ: príprava pomáhajúcich odborníkov na aktívnu a profesionálnu prácu v penitenciárnej a postpenitenciárnej oblasti. 

Cieľová skupina: kurz je určený odborníkom a absolventom pomáhajúcich profesií, ktorí pracujú alebo v budúcnosti plánujú pracovať s odsúdenými alebo prepustenými osobami. Požadované vstupné vzdelanie je minimálne 1. Stupeň VŠ (Bc.), odporúčané je VŠ vzdelanie v pomáhajcej profesii.

Obsahová náplň: obsah kurzu tvoria aktuálne informácie poznatky z oblasti výkonu penitenciárnej a postpenitenciárnej práce. Absolvent chápe širší význam trestu, pozná tresty, ktoré je možné udeliť v rámci SR a ich špecifiká, ovláda podmienky elektronického monitoringu, dokáže identifikovať priestor pre pomoc a podporu v rámci výkonu trestu, vie efektívne pracovať s odsúdeným a prepustenými osobami, dokáže prepájať penitenciárnu a postpenitenciárnu starostlivosť. Absolvent disponuje odbornými vedmosťami o probácií, má zručnosti vo vedení probačného stretnutia, vie identifikovať typ páchateľa a používať techniky sociálneho poradenstva v probácií. Je schopný analyzovať a identifikovať problém a riziko recidívy páchateľa. V probačnom procese je schopný komunikácie a kooperácie zameranej na motiváciu páchateľa k pozitívnej zmene a jeho mobilizáciu. Absolvent ovláda mediačné konanie v trestnom konaní. Absolvent dokáže spolupracovať s inými odborníkmi, vhodne intervenovať v rodine a efektívne pracovať so skupinou.

Čas a trvanie: Celkový rozsah kurzu je 70 hodín rozdelených do troch blokov (1. blok – 3 dni, 2. blok – 2 dni, 3. blok – 2 dni, každý po 10 lektorských hodín). 

Cena (neplatca DPH): 350 € 

Termín: priebežne zbierame prihlášky záujemcov o kurz, keď sa nazbiera ich dostatočný počet, oslovíme záujemcov s ponukou otvorenia kurzu.

Miesto konania:

 1. V plne vybavených priestoroch ASSP (Mokrohájska cesta 3, Bratislava)
 2. Na základe dohody v rámci územia SR a ČR v prípade, že klient (zadávateľ) zabezpečí dostatočný počet uchádzačov pre otvorenie kurzu

Forma:  prezenčná. Kurz má teoreticko – praktický charakter, jeho nosná časť je orientovaná na praktické využitie. Teoretickú časť tvoria prednášky, diskusie, prezentácie a prípadové štúdie, praktickú časť tvoria cvičenia, modelovanie, nácvik, tréning, hranie rolí a pod.

Odborný garant: PhDr. Lenka Kleskeň, PhD.

Prihláška: registrovať sa môžete zaslaním mailu na assp@assp.sk, prípadne prostredníctvom stránky www.assp.sk v sekcii napíšte nám

Kontakt: PhDr. Zuzana Aly, kontakt: +421 910 553 014, assp@assp.sk

Kontakt

assp
 • Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov o.z.
 • Mokrohájska cesta 3
 • 841 04 Bratislava
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN SK62 3100 0000 0040 1012 0004
 • IČO: 31803989
 • DIČ: 2021542314

Napište nám

Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies

Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.