SOCIÁLNA PRÁCA S RODINOU, KTORÁ MÁ ČLENA VO/PO VÝKONE TRESTU

Akreditácia MŠ SR vydaná 14.5.2012 

Cieľ: odborná príprava pomáhajúcich profesionálov na aktívnu a profesionálnu prácu v penitenciárnej a postpenitenciárnej oblasti. 

Cieľová skupina: kurz je určený odborníkom, ktorí pracujú s klientmi v oblasti sociálnych služieb a (alebo) sociálno – právnej ochrany a sociálnej kurately. Požadované minimálne vstupné vzdelanie je VŠ 1. Stupňa (Bc.) humanitného zamerania. Nevyhnutnou požiadavkou je tiež dokladovaná prax práce s klientom v pomáhajúcich profesiách minimálne 2 roky.

Obsahová náplň: východisko kurzu tvoria relevantné poznatky z oblasti procesu práce s rodinou, trestu, penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti. Kurz sa zameriava aj na možnosti sieťovania odborníkov a organizácií pri zabezpečovaní komplexnej penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti. Absolvent kurzu bude schopný viesť proces práce s rodinou ktorá má člena vo/po výkone trestu, bude vedieť používať špecifické metódy a techniky práce s jednotlivcom a skupinou, získa zručnosti pre aktivizáciu klientovho potenciálu a vedenie procesu práce k svojpomoci.

Čas a trvanie: Celkový rozsah vzdelávacej aktivity je 70 hodín. Väčšinou je realizovaná v dvoch blokoch (1. blok – 4 dni, 2. blok – 3 dni, každý po 10 lektorských hodín). 

Cena (neplatca DPH): 300 € 

Termín: priebežne zbierame prihlášky záujemcov o kurz, keď sa nazbiera ich dostatočný počet, oslovíme záujemcov s ponukou otvorenia kurzu. Najbližší kurz pripravujeme na: (tu bude termín najbližšieho kurzu)

Miesto konania:

 1. V plne vybavených priestoroch ASSP (Mokrohájska cesta 3, Bratislava)
 2. Na základe dohody v rámci územia SR a ČR v prípade, že klient (zadávateľ) zabezpečí dostatočný počet uchádzačov pre otvorenie kurzu

Forma: denná – prezenčná, kurz má teoreticko – praktický charakter. Praktická časť je orientovaná do tréningu a nácviku jednotlivých zručností, ktorých ovládanie dáva predpoklady kvalifikovanému výkonu práce s danou cieľovou skupinou. Vzdelávacia aktivita bude prebiehať formou využitia rôznych metód výučby s využitím participatívnych techník, nácviku modelových situácií a rozborom konkrétnych prípadov z praxe.

Odborný garant: PhDr. Lenka Kleskeň, PhD.

Prihláška: registrovať sa môžete online prihlaškou 

Kontakt: PhDr. Zuzana Aly, kontakt: +421 910 553 014, assp@assp.s

Kontakt

assp
 • Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov o.z.
 • Mokrohájska cesta 3
 • 841 04 Bratislava
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN SK62 3100 0000 0040 1012 0004
 • IČO: 31803989
 • DIČ: 2021542314

Napište nám

Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies

Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.