Členstvo

Poradňa sa vyprofilovala z pilotného projektu „Alcatraz“, ktorý bol realizovaný v rokoch 2010 – 2012. Ide o projekt, ktorý je zameraný hlavne na postpenitenciárnu starostlivosť o jednotlivcov a ich rodiny.


Poradňa sa vyprofilovala z pilotného projektu „Alcatraz“, ktorý bol realizovaný v rokoch 2010 – 2012 (https://assp.sk/projekty/alcatraz-2010-2012/). Ide o projekt, ktorý je zameraný hlavne na postpenitenciárnu starostlivosť o jednotlivcov a ich rodiny. Náš odborný tím realizuje kompletnú postpenitenciárnu starostlivosť terénnou alebo ambulantnou formou.

Poradňa je určená:

 1. rodinám, ktorých člen je aktuálne vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone iného trestu
 2. jednotlivcom, ktorí sú vo výkone iného trestu ako odňatia slobody
 3. jednotlivcom ktorí sú podmienečne odsúdení alebo podmienečne prepustení
 4. rodinám, ktorých člen je po výkone trestu odňatia slobody alebo po výkone iného trestu
 5. jednotlivcom, ktorí sú po výkone trestu odňatia slobody alebo po výkone iného trestu

Pomoc poskytujeme klientom bez rozdielu veku, pohlavia, rasy..., musia však trvalým alebo obvyklým bydliskom spadať pod Bratislavský samosprávny kraj (BSK).

Našim klientom ponúkame: 

komplexné služby sociálneho poradenstva, krízovej intervencie a case managementu. Náš odborný tím realizuje kompletnú postpenitenciárnu starostlivosť terénnou alebo ambulantnou formou.

Zároveň klientom ponúkame Program sociálneho výcviku.

Program sociálneho výcviku je alternatívnou formou trestu, ktorú ukladá súd spravidla pri podmienečnom odsúdení a je definovaný v trestnom zákoneč. 300/2005 Z.z v paragrafe 51, písm. 4 ods.h, kde je uvedené, že podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom-povinnosti spočívajú najmä v príkaze – podrobiť sa v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom programu sociálneho výcviku, alebo inému výchovnému programu.

Rozsah sociálneho programu je 30 hodín (skupinovou formou individuálnou formou). Povinnosť podrobiť sa programu soc. výcviku je v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom.

Cielom je :

 • Prevencia
 • motivovať a pomôcť klientovi k zmene svojho správania a postojov
 • pomôcť klientovi lepšie sa zorientovať vo svojej situácii
 • vyjasniť si osobné a profesijné ciele a túžby
 • zvýšiť sebadôveru, prehĺbiť sebapoznanie a ukotviť sebaistotu
 • zvládnutia svojich sociálnych zručností
 • pracovať na eliminovaní stigmatizácie a labelingu - zdravé spôsoby komunikácie
 • reflexia a sebareflexia
 • posilnenie sebahodnoty a sebaúcty
 • spracovávanie emócií

Najčastejšie témy, ktorým sa venujeme u klientov, ktorí nám prichádajú dobrovoľne: 

pomoc pri vybavovaní dokladov, zamestnania, ubytovania, tvorba náhradného životného scenáru, úprava vzťahov, zefektívnenie komunikácie, alternatívne riešenie konfliktov...

Ako s klientom pracujeme: 

klienti sa na nás obracajú buď samostatne (reakcia na leták, informáciu na internete...) alebo na podnet odborníkov zo štátnej či samosprávnej sféry (sociálni kurátori, mediační a probační úradníci, pracovníci BSK, mestských častí mesta Bratislava...). Klient sa nakontaktuje na koordinátora poradne, ten mu pridelí pracovníkov, ktorí s ním budú pracovať. Proces práce začína sociálnou diagnostikou, plánom sociálnej terapie, pokračuje samotnou realizáciou plánu a končí katamnestickým sledovaním. Všetko sa deje za aktívnej participácie klienta.

Kontakt

assp
 • Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov o.z.
 • Mokrohájska cesta 3
 • 841 04 Bratislava
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN SK62 3100 0000 0040 1012 0004
 • IČO: 31803989
 • DIČ: 2021542314

Napište nám

Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies

Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.