Projekty

V súčasnosti máme ukončené akreditácie na sociálne služby sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu. Zameriavame sa na expertné skupiny v sociálnej oblasti.


ASSP pôsobilo v oblasti sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a špecializovaného sociálneho poradenstva ako akreditovaný subjekt. V rámci práce s klientskymi skupinami sme poskytovali systematické a komplexné služby pre rodiny, ktoré sa ocitli v sociálne kolíznej situácii. Našimi klientmi boli rodiny, ktoré majú deti s problémovým správaním alebo poruchami správania, rodiny v zlej finančnej a sociálnej situácii, ako aj rodiny so vzťahovými problémami.

Ďalšou cieľovou skupinou boli rodiny s členom vo/po výkone trestu, ako aj jednotlivci po prepustení z ÚVTOS. Sme 1. organizáciou a do 31.12.2020 jedinou organizáciou v Bratislavskom kraji, ktorá poskytovala komplexnú postpenitenciárnu starostlivosť pre občanov po výkone trestu a ich rodiny.od 1.1.2021 tento projekt "Väzenská poradňa" bol presunutý pod spolupracujúcu organizáciu TENENET o.z. ako aj so zamestnancami.

V rámci práce s klientskymi skupinami sme poskytovali systematické a komplexné služby pre rodiny, ktoré sa ocitli v sociálne kolíznej situácii.

MPSVaR SR udelilo občianskemu združeniu ASSP akreditáciu na vykonávanie činností v zmysle zákona č.305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, v zmysle §11 ods. 1 a 2, §13 ods.1, §27 ods.4, §73 ods. 2 písm. e) piateho bodu ako aj akreditáciu na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Akreditácie boli zrušené 31.12.2020.

REALIZOVANÉ PROJEKTY

 • Dobrými dverami
 • Rodinná poradňa
 • Centrum pre rodinu v krize - Poradňa pre ľudí po/vo výkone trestu a Rodinná poradňa
 • Zelená miľa
 • Alcatraz
 • Sociálna inklúzia dysfunkčných rodín
 • Daphne project - Two Minds - Family mediation
 • Držgroši
 • Case manažment
 • Facilitare
 • Minimálne štandardy kvality sociálneho poradenstva
 • Finančné štandardy kvality sociálneho poradenstva
 • Konečná, vystupovať!
 • Sanácia rodinného prostredia, pomoc deťom a rodinám, ktoré sa ocitli v zložitej sociálnej situácii
 • Kráčajme spolu....
 • Výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový program zameraný na rozvoj sociálnych zručností a spoločenských návykov u detí, pre ktoré sa vykonávaj opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou formou, celodennou formou a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa pre deti a ich rodiny 

Náš tím

PhDr. Zuzana Aly

štatutár, riaditeľ, správna rada

Kontakt

assp
 • Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov o.z.
 • Mokrohájska cesta 3
 • 841 04 Bratislava
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN SK62 3100 0000 0040 1012 0004
 • IČO: 31803989
 • DIČ: 2021542314

Napište nám

Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies

Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.