ZELENÁ MÍĽA (2012)

Primárnu cieľovú skupinu projektu tvorili osoby prepustené z výkonu trestu odňatia slobody a ich rodiny s trvalým alebo obvyklým pobytom na území Bratislavského samosprávneho kraja bez ohľadu na dosiahnuté vzdelanie, vek, pohlavie a sociálny pôvod. Podmienkou účasti v projekte bolo aktívne zapojenie a spolupráca cieľovej skupiny. Pôvodným plánom bolo poskytnúť služby 10 osobám a ich rodinám, reálne ich však klientov ktorí sa vrátili z výkonu trestu odňatia slobody bolo až 14 (spolu s rodinami 40 osôb).

Základným zámerom projektu bolo zvýšiť adaptačné možnosti na pracovný život, rodinný život a život v societe človeka po prepustení z výkonu trestu. Poskytnúť mu odborné poradenstvo, starostlivosť a podporiť jeho potenciál. Systematická individuálna práca s prepusteným bola doplnená o komplexnú podporu a spoluprácu s jeho rodinou, ktorá je často jedinou istotou prepusteného z výkonu trestu a tvorí jeho základnú sociálnu sieť. Ozdravením rodinného prostredia a vytvorením podmienok pre „normálne“ sociálne fungovanie sme eliminovali recidívne páchanie trestných činov. Prostredníctvom multiprofesného tímu (sociálny poradca, case manager, psychológ, právnik, sme poskytovali prepustenému a jeho rodine komplexné služby, ktoré si samozrejme vyžadovali ich aktívnu spoluprácu, ku ktorej sme týchto klientov motivovali. Každého klienta dostali do starostlivosti dvojica sociálny poradca a case manager, ktorí mu poskytli komplexné služby hlavne metódou špecializovaného sociálneho poradenstva a krízovej intervencie. Zabezpečili mu hlavne pomoc pri vybavovaní dokladov, hľadaní zamestnania, ubytovania, úprave rodinných vzťahov a pod. Keďže ide o cieľovú skupinu s kriminálnou minulosťou, z dôvodu bezpečnosti odborníkov pracovala s klientom vždy dvojica.

Práca s rodinou bola zameraná na prijatie prepusteného späť do rodinného prostredia (v prípade potreby tvorbu „náhradného životného scenára“).

Jednou z najväčších výhod pre klienta bola terénna forma práce, s klientom a jeho rodinou sme pracovali zväčša v ich prirodzenom prostredí, teda v ich domácnosti. Ak táto forma klientovi nevyhovovala, stretli sme sa na ním určenom mieste (ulica, park…), k dispozícii sme mali aj plne vybavenú poradňu.

Práca odborníkov zapojených do projektu bola pravidelne supervidovaná (min. 1x/mesiac).

Kontakt

assp
  • Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov o.z.
  • Mokrohájska cesta 3
  • 841 04 Bratislava
  • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
    páči, podporte nás aj vy:
    IBAN SK62 3100 0000 0040 1012 0004
  • IČO: 31803989
  • DIČ: 2021542314

Napište nám

Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies

Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.