ALCATRAZ (2010 – 2012)

Projekt „Alcatraz“ bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, pod číslom ITMS: 27130230006. Jeho hlavnou aktivitou bola „Podpora zvyšovania dostupnosti a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti“. V medziach tejto rámcovej aktivity ASSP realizovalo viacero konkrétnych činností. Najdôležitejšie z nich boli sociálne poradenstvo a case management. Obe tieto činnosti realizovali odborníci hlavne terénnou (ale aj ambulantnou) formou práce pre rodiny ktoré majú člena vo výkone alebo po výkone trestu. Terénna forma vyzerala tak, že dvojica pracovníkov chodila priamo do domácnosti klientov, alebo sa stretávali vonku, na „neutrálnom mieste“. V prípade, že si klient vybral ambulantnú formu, bola jemu a pracovníkom k dispozícii poradňa, ktorú prevádzkujeme my, ako organizácia. Poradenstvo pracovníci poskytovali tak individuálne ako aj rodinné. Každý z týchto odborníkov pracoval pod pravidelnou (individuálnou aj skupinovou) supervíziou, čo nepochybne zvýšilo odbornosť a úroveň celého pracovného procesu. Hlavnými pracovníkmi bolo 5 sociálnych poradcov a 5 case managerov. Okrem nich boli v projekte zainteresovaní aj psychológ, právnik a špeciálny pedagóg.

V rámci projektu sme realizovali aj resocializačné programy pre mladistvých alebo plnoletých vykonávané po prepustení z rôznych typov zariadení a po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, výkonu trestu a pod. zamerané na adaptáciu, integráciu, pracovné uplatnenie a uľahčenie vstupu na trh práce a motivačné programy k aktívnemu prístupu pri hľadaní zamestnania a k získavaniu alebo udržaniu pracovných zručností a spôsobilostí.

Deťom z „väzenských rodín“ sme dali priestor pri nácvikoch sociálnych zručností detí, ktoré sme uskutočnili mimo Bratislavy a pre mnohé z nich bol odchod z domáceho prostredia úplne novou skúsenosťou.

Na Ministerstve školstva SR sme dali akreditovať kurz pre pomáhajúcich odborníkov zameraný na prácu s rodinami ktoré majú člena vo/po výkone trestu. Práve realizácie takýchto kurzov považujeme smerom do budúcna za nevyhnutné, pretože existujú mnohé časti Slovenska kde odborníci s touto cieľovou skupinou nepracujú (najmä pri vykonávaní dobrovoľnej formy postpenitenciárnej starostlivosti) nie však preto že by nechceli, alebo nemali dostatočné zastúpenie tejto cieľovej skupiny, ale preto, že nedisponujú dostatočnými teoretickým vedomosťami a praktickými zručnosťami. Počas realizácie projektu (2010 – 2011) sme sa s takouto situáciou veľmi často stretávali. Našou ambíciou je v budúcnosti vyškoliť pomáhajúcich odborníkov v práci s touto cieľovou skupinou na celom Slovensku. Kurz máme momentálne v ponuke nášho akreditovaného vzdelávania.

Počas celej doby projektu sme zhromažďovali materiály, realizovali rozhovory… pre vytvorenie špecifickej metodiky práce.

Kontakt

assp
  • Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov o.z.
  • Mokrohájska cesta 3
  • 841 04 Bratislava
  • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
    páči, podporte nás aj vy:
    IBAN SK62 3100 0000 0040 1012 0004
  • IČO: 31803989
  • DIČ: 2021542314

Napište nám

Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies

Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.