RODINNÁ PORADŇA

Program Rodinnej poradne fungoval od roku 2003 do 2020.V súčasnosti projekt prešiel pod spolupracujúcu organizáciu TENENET o.z.. Naše skúseností vychádzajú zo série projektov, ktoré boli zamerané na sanáciu rodinného prostredia. Poskytujeme komplexnú sociálnu starostlivosť, v rámci ktorej zapájame aj externých odborníkov (psychológ, špeciálny pedagóg, právnik).

Naša poradňa je určená pre rodiny, ktoré potrebujú pomoc odborníka pre zvládnutie svojej životnej situácie. Rodiny, s ktorými pracujeme najčastejšie riešia problémy súvisiace s výchovou detí, možným odobratím dieťaťa z rodiny, záškoláctvom, zlým prospechom, nezvládaním agresivity, závislosťami, platením nájomného, stratou zamestnania, problémami s výživným, zlou finančnou situáciou alebo so zvládaním iných náročných životných okolností.

Našim klientom ponúkame prácu s celým rodinným systémom, ale aj individuálnym členom. Cieľom spolupráce je pomoc rodinám vhodnými intervenciami s cieľom zlepšiť životnú situáciu rodiny a jej členov v maximálnej možnej miere. Pri práci s rodinou využívame rôzne metódy a techniky sociálnej práce. Pracujeme prevažne terénnou formou, ktorá prináša neporovnateľné množstvo pozitív pre prácu s rodinou. Realizujeme pobytové a komunitné stretnutia detí rodín, s ktorými spolupracujeme.

Ako s klientom pracujeme: klienti sa na nás obracajú buď samostatne alebo na podnet samosprávnych resp. štátnych orgánov, prípadne iných mimovládnych organizácií. Klient sa nakontaktuje na koordinátora poradne, ktorý sa s ním dohodne na ďalšom pláne práce a pridelí mu pracovníka, ktorý s ním bude pracovať. Proces práce začína sociálnou diagnostikou, plánom sociálnej intervencie, pokračuje samotnou realizáciou plánu a končí katamnestickým sledovaním. Všetko sa deje za aktívnej participácie klienta.

MPSVaR SR udelilo občianskemu združeniu ASSP akreditáciu na vykonávanie činností v zmysle zákona č.305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, v zmysle §11 ods. 1 a 2, §13 ods.1, §27 ods.4, §73 ods. 2 písm. e) piateho bodu ako aj akreditáciu na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.

Kontakt

assp
  • Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov o.z.
  • Mokrohájska cesta 3
  • 841 04 Bratislava
  • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
    páči, podporte nás aj vy:
    IBAN SK62 3100 0000 0040 1012 0004
  • IČO: 31803989
  • DIČ: 2021542314

Napište nám

Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies

Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.