SUPERVÍZIA V POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH


Ďalší kurz budeme otvárať s novými akreditačnými podmienkami.

Cieľ: 

odborná príprava supervízorov v pomáhajúcich profesiách.

Cieľová skupina: 

Osoby pracujúce v pomáhajúcich profesiách alebo vyučujúci na vyššej odbornej alebo vysokej škole vzdelávajúcej v oblasti sociálnej alebo sociálne zdravotnej starostlivosti.

Podmienky na prihlásenie sa do kurzu sú:

1. vzdelanie VŠ druhého stupňa (Mgr.) zo spoločenskovedných odborov, zdravotníckych odborov, vybraných pedagogických a teologických vied

2. minimálne 5-ročná prax po ukončení vysokoškolského vzdelania II. stupňa, a to priama práca s klientom, pedagogická prax na vyššej odbornej alebo vysokej škole vzdelávajúcej v oblasti sociálnej / sociálne zdravotnej starostlivosti alebo 5 rokov v riadiacej pozícií

3. absolvovaných minimálne 10 hodín supervízie za posledné dva roky (dokladovaných akreditovaným supervízorom)  

Maximálny počet účastníkov v jednej vzdelávacej skupine je 20 osôb.

Obsahová náplň: 

východisko kurzu tvoria teoretické základy supervízie, jej podmienky, formy, metódy a modely. Absolvent vzdelávacieho programu získa odborné vedomosti z oblasti supervízie, bude schopný porozumieť a analyzovať proces práce s ľuďmi, získa zručnosti potrebné na vedenie supervízie, nadobudne teoretické znalosti o skupinových procesoch a didaktike, bude schopný využívať lektorské pomôcky a nástroje v supervíznom procese. Obsahom kurzu je tiež identifikovanie problému supervidovaného, spracovanie neštandardných situácií na pracovisku, oblasti komunikácie a kooperácie medzi spolupracovníkmi, klientmi a nadriadenými s cieľom nápravy a pozitívnej zmeny v prospech klienta. Účastníci získajú zručnosti pre usmerňovanie interakcie medzi odborníkom a klientom s cieľom podnietiť podporu a využitie sebareflexívnych schopností jednotlivcov, skupín, tímov a organizácií s orientáciou na motiváciu  a mobilizáciu klienta, s cieľom prispieť k riešeniu problému vlastnými schopnosťami. Počas kurzu si účastníci skúšajú supervidovanie, tzn. absolvujú min. 5 cvičných supervízií a následné supervidovanie vlastných supervízií u super supervízora.


Čas a trvanie: celkový rozsah kurzu je 250 hodín. Kurz je rozdelený do 8 blokov, v rozsahu 7×30 a 1×40 vyučujúcich hodín, celkové trvanie kurzu je 1 až 1,5 roka. 

Cena (neplatca DPH): 850 € (cena zahŕňa občerstvenie a 2 publikácie: L. Vaska: Teoretické aspekty supervízie a J. Gabura: Teória a proces sociálneho poradenstva)

Termín: priebežne zbierame prihlášky záujemcov o kurz, keď sa nazbiera ich dostatočný počet, oslovíme záujemcov s ponukou otvorenia kurzu. Predpokladaný termín otvorenia kurzu je …

Miesto konania:

 1. v plne vybavených priestoroch ASSP (Mokrohájska cesta 3, Bratislava)
 2. na základe dohody v rámci územia SR a ČR v prípade, že klient (zadávateľ) zabezpečí dostatočný počet uchádzačov pre otvorenie kurzu

Forma: denná – prezenčná. Vo výcviku sa budú účastníci okrem teoretickej prípravy, ktorá tvorí 1/4 kurzu, využívať aj praktické nácviky a tréningy zamerané na modelovanie, prehrávanie a rozbor kazuistík, s využitím video a audio nahrávok.

Odborný garant: prof. PhDr. Ján Gabura, CSc

Kontakt: PhDr. Zuzana Aly, kontakt: +421910 553 014, assp@assp.sk

Kontakt

assp
 • Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov o.z.
 • Mokrohájska cesta 3
 • 841 04 Bratislava
 • Ak sa Vám činnosť nášho združenia
  páči, podporte nás aj vy:
  IBAN SK62 3100 0000 0040 1012 0004
 • IČO: 31803989
 • DIČ: 2021542314

Napište nám

Pre váš komfort využívame súbory cookies. Prehliadaním tejto stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť.

Radi by sme vás informovali o používaní cookies a upriamili vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies

Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Naša stránka nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.